Využitie motivačných faktorov pri výučbe Telesnej a športovej výuky

V rámci pokračovania projektu prevencie detskej obezity sa nám podarilo získať financie rámci projektu OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 OPĽZ „Využitie motivačných faktorov pri výučbe  Telesnej a športovej výuky na základných a stredných školách“ zameraný na vzdelávanie učiteľov TV a ŠV. Učitelia sa mali možnosť oboznámiť Ako deti motivovať, Rozšírili si  poznatky v oblasti výživy a naučili sa v Zdokonaľovaní cvičebných programov.
 
Lektori: Prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, doc. PaedDr. Elena Bendíková, MUDr. Viktor Jankó, PhD, Mgr. Michal Hacaj.
 
O vzdelávaní napríklad hovorili:
Naučíte sa, ako zistiť, čo deti zaujíma, čo by naozaj potrebovali a prečo sa správajú tak, ako sa správajú. Vyskúšame si to, ako s deťmi komunikovať tak, aby sa „nestavali na zadné“, nebojovali s nami a ako tieto boje ustáť. Ako ich viesť tak, aby to bavilo aj nás aj deti. Ako si vybudovať vzájomný rešpekt.
Mgr. Michal Hacaj (psychológ)
 
Existuje zdravá výživa? Prezraďme deťom, koľko energie sa nachádza v plátku šunky či v párku. Buďte učiteľmi, ktorí vedia čo, kedy a koľko má jesť dieťa. Ukážme spolu, že telesná výchova, rekreačné športové aktivity a individuálne zloženie stravy sú základnými piliermi plnohodnotného zdravého života.
MUDr. Viktor Jankó (Pediater)

A pár hodnotení frekventantov:
 
1/ „Chcela by som sa ešte raz celému organizačnému tímu školenia vo Zvolene veľmi pekne poďakovať za výbornú organizáciu v prijemnom prostredí s dobrou stravou a výborným kolektívom kolegov telocvikárov z celého Slovenska. Odborné prednášky a cvičenia spolu s výmenou našich  osobných skúseností a problémov, mi budú znieť v hlave ešte dlho. Informácie, ktoré som sa dozvedela určite  využijem, ak sa ešte nieco podobne budete organizovať, rada sa zúčastním.“ Učiteľka telesnej výchovy na ZŠ Hodruša Hámre.
2/  „Ďakujeme za super školenie. Zídu sa nám aj pomôcky, ktoré sme dostali a naučili sme sa s nimi nové cvičenia.  Z našej školy sú prihlásení ešte aj na iný termín. Riaditeľka nám kázala zistiť úroveň a na základe toho pustí aj ďalších kolegov. Vrelo budeme odporúčať! Učiteľ TV a ŠV na gymnáziu v Bratislave.“
3/ „Ďakujem, bolo to super, veľmi dobre strávený čas. Navrhujem, aby sa z tohto školenia urobila publikácia a rozdala sa všetkým telocvikárom. A keď budete organizovať ďalšie školenie, určite prídem.“ Učiteľka TV na základnej škole v Pezinku.
4/ „Konečne niekto urobil takéto školenie ! Dozvedeli sme sa veľa užitočných informácií. Veľmi prínosné boli aj praktické cvičenia.  Takéto školenia by mali byť aspoň raz ročne....“ Učiteľ telesnej výchovy na SOŠ v Žiline.
5/  Spolu s kolegom Marcelom sme radi, že Vás môžeme informovať o tom, že to čo sme sa naučili na školení /vzdelávaní/ telocvikárov vo Zvolene sme už uplatnili aj v praxi. Žiakom sa to páčilo a hodiny telesnej a športovej výchovy sa pre nich stali zaujímavejšie a zábavnejšie.
Nech je toto naše poďakovanie pre Vás i fotografia v prílohe malou odmenou za veľký prínos, ktorý ste týmto vzdelávaním pre nás odviedli.
Želáme Vám všetko len to najlepšie v osobnom i v pracovnom živote !!!  Učitelia TV na SZŠ Michalovce