O projekte

ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU DETÍ

Pod záštitou J.E. pána Andreja Kisku

Prezidenta SR
a

Juraja Draxlera

Ministra školstva SR


SPORTTUBE ZDRAVÁ ŠKOLA  je projekt zameraný na propagáciu zdravého životného štýlu, motiváciu k pohybu a prevencie detskej obezity.  Vychádzame  už z päť ročných skúseností organizovania pohybových súťaží pre školy zameraných na propagáciu pohybu.  Za toto obdobie sa našich súťaží zúčastnilo viac ako 162 000 detí. Projekt podporili osobnosti ako Dominik Hrbatý, Filip Šebo, Martin Rančík, Janka Dukátová, Chris Bryan Rone a hráči basketbalového klubu, majstra Slovenska 2013, 2014 INTER Bratislava.

NAŠE CIELE
Hlavným cieľom  je pomocou  PILOTNÉHO PROJEKTU, ktorý sa uskutoční v období September 2015 až Jún 2016 v dvoch základných školách v obci Zlaté Klasy na vzorke 600 detí  propagovať zdravé stravovanie a nevyhnutnosť pohybu na zdravie detí.  Pomocou pravidelných  dokumentárnych videí zverejňovaných na SPORTTUBE.SK motivovať deti a ich rodičov k zlepšeniu stravovacích a pohybových návykov a tak predchádzať  narastajúcej obezite a z nej vyplývajúcich chorôb. Cieľová skupina cca 600 tisíc detí na Slovensku. Projekt je určený deťom, učiteľom a rodičom.

PROJEKT
Počas trvania projektu máme plánovaných  niekoľko aktivít.  V  školách v Zlatých Klasoch  s pomocou starostu vybudujeme školské záhrady, kde budú mať deti možnosť pestovať vlastnú zeleninu a ovocie. Založenie záhrad má zmysel nielen v konzumovaní vlastnoručne vypestovaných produktov, ale najmä k získaniu pozitívneho vzťahu k ovociu a zelenine. Zakladanie záhrad bude nakrútené a uverejnené v RTVS v relácii HURÁ DO ZÁHRADY. Počas školského roka  uskutočníme dve merania váhy, výšky, TK, a profil telesného zloženia získame pomocou bioimpendancie. Štatistickým vyhodnotením získame výsledky vplyvu našich intervencií na žiakov. Intervencie na školách budú prebiehať nasledovne: Na začiatku školského roka uskutočníme prvé merania. V oboch školách budú pravidelné návštevy – každé 2 týždne trénerov CrossFit, ktorí zaškolia učiteľov telesnej výchovy v oboch školách.  Známy 5 hviezdičkový kuchár bude v školských jedálňach pripravovať zdravé obedy, zdravé desiaty a učiť kuchárky, ale aj rodičov pripravovať  pokrmy s zdravou nutričnou hodnotou.  Všetky intervencie budú zdokumentované na www.sporttube.sk, Pomocou celoročnej súťaže pre všetky školy  na Slovensku „SPORTTUBE.ZDRAVÁŠkola“ budeme motivovať deti, učiteľov a rodičov k zlepšeniu životného štýlu. Škola, ktorá sa bude najviac zapájať do nami určených aktivít s najväčším počtom žiakov vyhrá zaujímavú finančnú odmenu. Celú kampaň za zdravý životný štýl podporíme ôsmymi Road show v krajských mestách  Slovenska za účasti trénerov CrossFit a kuchárom spojenými  s prezentáciou cvičenia a receptov.  Na záver školského roka zrealizujeme záverečné merania a projekt vyhodnotíme.  

Do projektu bude zahrnutá osveta v rámci prevencie drogových závislostí!