SPORTTUBE Zdravá škola

Obec Zlaté Klasy sa stala pilotným projektom SPORTTUBE Zdravá škola v rámci medzinárodného projektu OPEN (Obesity Prevention through European Network – Prevencia obezity pomocou Európskej siete.)
V projekte SPORTTUBE Zdravá Škola budeme v oboch našich základných školách motivovať deti k zdravému životnému štýlu.


Realizácia projektu začala 25. mája 2015 , kedy sme zakladali školské záhradky na pozemkoch oboch základných škôl. Zakladanie záhrad bolo nakrúcané do televíznej relácie „Hurá do záhrady“, odvysielané na RTVS 1 v nedeľu 14. Júna o 17.40. Projekt bude prebiehať počas celého školského roka 2015/2016. V rámci projektu aktivisti Občianskeho Združenia Pre Zdravie Našich Detí sa zamerajú na všetky možné ovplyvniteľné zložky životného štýlu. Každý mesiac bude 5***** šéfkuchár Jaroslav Hladík variť v školských jedálňach. Školy budú často navštevovať tréneri a zaujímavé osobnosti spoločenského a kultúrneho života, ktorí budú podporovať pohybovú aktivitu. Súčasťou celého projektu budú aj pravidelné interaktívne prednášky o zdravom životnom štýle. Odborný zdravotný garant projektu je MUDr. Viktor Jankó. Projekt môže byť realizovaný s podporou pána starostu našej obce OTTA CSICSAYHO a významnou spoluprácou oboch paní riaditeliek základných škôl Mgr. Timey Dudášovej a Mgr. Etely Farkašovej. Pilotný projekt bude vzorom pre všetky školy na Slovensku. Záštitu nad projektom SPORTTUBE Zdravá Škola prevzali J.E. pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej Republiky a pán Juraj Draxler, minister školstva.


Ing. Lucia Polakovičová
Riaditeľka projektu